KUHAMAA - Kalastusmatkailuhankkeet - Kuhamaa      
       

   
 
Loppuraportit:
Kalastusmatkailun kehittämisprojekti Pirkanmaalla (Kuhamaa) 1998-2000
Kuhamaa 2000-2003
Kuhamaan jatkohanke 2003-2006
 
KUHAMAA-projekti kehitti ja markkinoi Pirkanmaan kalastusmatkailupalveluja
 
Pirkanmaan kalastuspalvelujen kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti systemaattisen kehitystyön ja parantuneen tarjonnan ansiosta 2000-luvulla. Kuhamaa (2000-2003, hankkeen varsinainen yhtäjaksoinen toiminta käynnistyi 11/2001)) ja Kuhamaan jatkohanke (2003-2006) veivät maakunnan kalastusmatkailua eteenpäin TE-keskuksen (ALMA-ohjelma: Suomen valtio ja EU), alan yrittäjien ja kalastusalueiden rahoittamana. Perustyö, kuten kalastusmatkailusta kiinnostuneiden tahojen kartoittaminen, verkostoitumisen käynnistäminen sekä  tuotekehityksen ja tiedotuksen alulle saattaminen oli tehty vuosina 1998-2000. Tuolloin toteutettiin reilun vuoden pituinen, Kuhamaa-työnimen ottanut ALMA-hanke, "Kalastusmatkailun kehittämisprojekti Pirkanmaalla".

Kuhamaa kehitti kalastuspalveluja maakunnan vahvuus- ja vetovoimatekijöihin nojautuen pääkohderyhmänään kalastusohjelmapalvelu- ja majoitusyritykset. Kuhamaan jatkohankkeen tavoitteina olivat 1) kalastuksen markkinoinnin tehostaminen maa- ja valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti, 2) uusien myyntikanavien käyttöön otto, 3) majoituskohteiden kalastuspalvelujen parantaminen ja kalastuksellisen tiedon nostaminen riittävälle tasolle sekä 4) kalastusoppaiden ammattitaidon lisääminen ja tuotteiden laadun parantaminen. Yleistavoitteena (5) oli tehdä Pirkanmaa tunnetuksi monipuolisena kalastuskohteena.

Markkinointia tehostettiin
Hanke markkinoi kalastuspalveluja median ja internetin kautta, messuilla ja tapahtumissa sekä tutustuttamalla matkanjärjestäjiä ja lehdistöä maakunnan kohteisiin. Perusinfona julkaistiin kalapaikkaopas Kalapassi suomen-, englannin- ja venäjänkielisenä. Internet-sivustoja täydennettiin mm. venäjänkielisellä materiaalilla ja valmistettiin markkinointimateriaalia matkanjärjestäjien ja yritysten käyttöön. Ravustusmatkailun käynnistäminen oli eräs Kuhamaan painopistealue.

Hyvä palvelu myy
Kalastuspalvelujen laatu, kilpailukyky ja helppo myytävyys ovat asioita, joihin tullaan jatkossakin kiinnittämään huomiota. Paras markkinointikeino on hoitaa saadut asiakkaat hyvin. Tutkimusten mukaan aiemmat kokemukset ja tuttavien suositukset ovat tärkeimmät perusteet, joiden mukaan esimerkiksi ulkomaalaiset turistit tekevät matkapäätöksen. Hyvä palvelu on siis paras myyntivaltti.

Kalastusoppailla asiakkaat tulevat yrityksistä ja ulkomailta, majoittajilla myös kotimaisista kalastajista ja lomailijoista. Kalastusoppaiden verkostolla on tarjottavanaan monipuolinen valikoima kalastusohjelmia Pirkanmaan järvi- ja koskikalastuskohteissa. Monet yritykset ovat huomanneet leppoisan kalastuspäivän vaihtoehdoksi yrityksen asiakkaille tarjotun perinteisen ravintolaillan sijaan. Vesillä tuulettumisen jälkeen on helppo ruveta hieromaan isojakin kauppoja.

Kansainväliset kalastajat ovat tervetulleita
Ulkomaalaiset ovat tärkeä kohderyhmä kalastusmatkailuyrityksille. Eräiden kalastusoppaiden asiakkaista jopa yli puolet koostuu ulkomaalaisista matkailijoista ja yritysten vieraista. Suomella ja Pirkanmaalla on tarjottavanaan matkailijoille hieno vesiluontoympäristö ja ainutlaatuiset järvikalastusmahdollisuudet.

Kansainvälisiä asiakkaita houkutellaan etenkin itärajan takaa. Venäjällä ja Baltian maissa on runsaasti kalastuksen harrastajia lyhyen välimatkan päässä. Kontakteja matkanjärjestäjiin on luotu mm. Moskovan kalastus- ja metsästysmessuilla ja jatkossa on tarkoitus panostaa myös Pietarin suuntaan, josta valtaosa Suomen kävijöistä tulee. Venäläiset ovat asiakkaina vaativia, mutta valmiita maksamaan kunnolla hyvästä palvelusta. Mökit ja kalastus ovat kovassa huudossa.

Myös muut Euroopan maat ja niiden kalaturistit ovat kohderyhmänä ja heidän tulonsa käy entistä helpommaksi mm. uusien halpalentoyhtiöiden toiminnan myötä. Myyntikanavien avaamista vauhditettiin yhteistyöllä incoming-toimistojen ja myyntiyhtiöiden kanssa, jotka operoivat sähköpostin välityksellä ja myös fyysisesti useissa lähtömaissa matkanjärjestäjäasiakkaidensa kanssa. Yhteistyötä tehtiin maakunnan matkailuorganisaatioiden, MEKin ja muiden kalastusmatkailu- ja matkailuhankkeiden ja toimijoiden kanssa.

Kalastusalueet mukana toiminnassa
Pirkanmaan kalastusalueet olivat vahvasti mukana Kuhamaan toiminnassa kehittämässä ja markkinoimassa kalastuskohteita ja palveluja. Kuhamaa-hankkeessa olivat jäseninä Virtain, Ruoveden-Kuoreveden, Näsijärven, Längelmäveden, Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden, Kyrösjärven ja Vammalan seudun kalastusalueet. Kalastusalueiden myötävaikutuksella vesistöjen hoitoa tehostetaan siten, että kalastusmatkailijoiden saalisvarmuus paranee. Kalastusalueet ovat myös järjestäneet erityiskalastuslupia kalastusopas- ja majoitusyrittäjien käyttöön.

Kuhamaa avusti jäsenyrityksiään monin tavoin erilaisissa kalastusmatkailuun liittyvässä toimenpiteissä ja kysymyksissä ja toimi linkkinä kalastus- ja matkailualojen välillä.

Kuhamaa-hanke päättyi 31.3.2006. Kiitokset kaikille projektissa mukana olleille ja sen yhteistyökumppaneille!

 
 
   
 
Zanderland-projekti