KUHAMAA - Yhteystiedot

 

Pirkanmaa

Pyhäjärvi

Kuhamaa
Kalaan Pirkanmaalle
Järvikalastus
Koskikalastus
Majoitus
Kalastusoppaat
Saalislajit
Kalastusluvat
Kalapassi
Saalispäiväkirja
Videot
Kansainvälisesti kalavesillä
Linkit
Yhteystiedot
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot
 

Ismo Kolari
Viinikankatu 55
33800 TAMPERE
GSM 050-592 9259
ismo.kolari@kalatalo.fi
www.kuhamaa.fi www.zanderland.fi
www.kalapassi.fi
www.kalatalo.fi  
 
Pirkanmaan kalastusmatkailuhankkeita:
 
   

Hanke päättyi keväällä 2012

 
 
 

ZANDERLAND 2006-2007
  Hankkeen loppuraportti

Hanke päättyi 31.12.2007

Zanderland-tunnelmia 2006
  Zanderland-tunnelmia 2007
 
Zanderland-hanke kehitti Pirkanmaan kalastusmatkailutarjontaa ja -tuotteita pääkohteenaan kalastusohjelmapalvelu- ja majoitusyritykset ja matkanjärjestäjät. Hankkeen tavoitteet: Nostetaan alan yritysten valmiutta etenkin kansainvälisten asiakkaiden palveluun ja lisätä kalastusmatkailijavirtaa Itämeren lähimarkkina-alueelta. Pirkanmaan kohteet ja palvelut saatetaan kv. matkanjärjestäjien myyntiin ja lisätään alueelle saapuvien omatoimisten, mm. halpalentoyhteyksiä hyödyntävien kalastusmatkailijoiden määriä sekä vahvistetaan maakunnan kalastuksellista vetovoimaa ja tunnettavuutta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettiin seuraavat päätoimenpiteet:

1. Laadun ja palvelujen parantaminen, sisältäen yrittäjien turvallisuus- ja kielikoulutusta sekä innovatiivista tuotekehitystä ja asiakkuustyötä.
2. Ulkomainen kuluttajamarkkinointi, johon kuuluu mm. kansainvälisen median tutustuttamismatkoja kalastuskohteisiimme ja yrityksiin ja esiintymisiä ulkomaisilla kalastus- ja matkailumessuilla sekä tarvittavan markkinointimateriaalin tuottamista ja jakelua.
3. Matkanjärjestäjäkontaktien luominen ja myynnin aktivoiminen toteutetaan tiiviillä yhteistyöllä incoming- ja myyntiyhtiöiden kanssa niiden kalastuksellista tietämystä lisäten ja matkanjärjestäjä-kiertueita järjestämällä.
4. Kotimaisen kuluttaja- ja yritysmarkkinoinnin kulmakivinä ovat tarkkaan valitut messutapahtumat, kalastusinfo tärkeimmissä matkailuesitteissä sekä internet ja muut mediat.
5. Yhteistyötä ja tiedonvälitystä lisätään kalastus- ja matkailualan toimijoiden kesken.

Hankkeen tuloksena Pirkanmaan kalastusmatkailuyritysten liikevaihto nousee, toiminnan laatu paranee ja alan työllistävyys lisääntyy.

 
Zanderland-hanketta rahoittivat Pirkanmaan TE-keskus (Etelä- ja Länsi-Suomen maaseutuohjelma ELMA), Pirkanmaan matkailuyrittäjät, Ruoveden ja Vilppulan kunnat, Mäntän, Tampereen, Vammalan ja Virtain kaupungit sekä Virtain, Ruoveden-Kuoreveden, Näsijärven, Längelmäveden, Roineen-Mallasveden-Pälkäneveden, Kyrösjärven ja Vammalan seudun kalastusalueet.
 
KUHAMAA-HANKKEET