KUHAMAA - Veneluiskat - Näsijärvi
 
Veneenlaskupaikat
 
Veneenlaskupaikan sijainnin ilmoittamisessa käytetty koordinaattijärjestelmä on ETRS89 (~WGS84). Luiskan sijaintia osoittavat koordinaattipisteet on esitetty kolmessa vaihtoehtoisessa muodossa.
 
 
Näsijärvi
 
Veneluiska Kunta      
Enontaipale Ylöjärvi    
Halkoniemi Tampere      
Jänissaari Tampere      
Katiskalahti Tampere      
Kotkanlahti Ylöjärvi      
Kurun satama Ylöjärvi      
Maisansalo Tampere      
Mustalahti Tampere      
Naistenlahti 1, lämmitet. Tampere      
Naistenlahti 2 Tampere      
Perkiönlahti Tampere      
Pimeesalmi Ylöjärvi      
Santalahti Tampere      
Sisaruspohja Tampere      
Tapoonlahti Tampere      
Tasanne Tampere      
Terälahti Tampere      
Vahantalahti Ylöjärvi      
Viitapohja Tampere      
         
         
Enontaipale
 
Luiskan toinen laatta on koholla ja muodostaa kynnyksen sorapohjana jatkuvassa rampissa.
 
Sijainti: Kartta   Kunta:  
Lähin osoite: Olkitaipaleentie 263, Parkkuu Ylöjärvi  
Koordinaatit WGS84: 61.82885 23.71780  
61° 49.731' 23° 43.068'  
  61° 49' 43.9'' 23° 43' 4.1''    
Ajo-ohje: Aja Ylöjärveltä Uusi-Kuruntietä (65) noin 33 km Kurun suuntaan ja käänny oikealle Parkkuuntielle (3313). Aja 1,5 km ja käänny vasemmalle Olkitaipaleentielle. Jatka 1,6 km ja käänny oikealle rantaan.
Materiaali: Betoni / sora 
Luiskan kaltevuus: Keskijyrkkä
Kuntoarvio 2013: Kohtalainen
P-tilaa: Vähän
Huomioita:
         

Kukkulanselkä avautuu suojaisan veneenlaskupaikan edessä.   Kääntöpaikan maasto on hieman kallioinen ja epätasainen.
 
 
Halkoniemi
 
 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Lielahdenkatu 34, Tampere
Koordinaatit WGS84: 61.52557 23.70478  
61° 31.534' 23° 42.287'  
  61° 31' 32.1'' 23° 42' 17.2''    
Ajo-ohje: Käänny Paasikiventieltä koilliseen Lielahdenkadulle Citymarketin kohdalta. Aja suoraan 2,8 km ja käänny oikealle Reuharinkadulle. Aja 30 m ja käänny oikealle satamaan portista.
Materiaali: Betoni         
Luiskan kaltevuus: Loiva  
Kuntoarvio 2013: Hyvä     
P-tilaa: Hyvin
Huomioita: Sataman portti lukittu (pitää olla avain).
   

     
 
Jänissaari
 
Näsijärven Purjehdusseura hallinnoi Jänissaaren satamaa. Kuvassa toinen luiskista, joka on portista tultaessa oikealla.
 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Jänissaarenkatu 3, Tampere
Koordinaatit WGS84: 61.53136 23.71785  
61° 31.881' 23° 43.071'  
  61° 31' 52.9'' 23° 43' 4.2''    
Ajo-ohje: Käänny Paasikiventieltä koilliseen Lielahdenkadulle, aja 3,3 km ja käänny oikealle Jänissaarenkadulle. Kaarra 200 m jälkeen oikealle ja jatka 400 m ajaen sillan yli portista sisään satamaan. Luiskat molemmin puolin sisääntuloa.
Materiaali: Betoni
Luiskan kaltevuus: Keskijyrkkä       
Kuntoarvio 2013: Hyvä      
P-tilaa: Kohtalaisesti
Huomioita: 2 luiskaa. Sataman portti on auki joka päivä klo 6-21 lokakuun puoliväliin saakka, sen jälkeen satunnaisemmin.
         

Toinen leveä ramppi on sillan jälkeen vasemmalla.   Pysäköintialue ennen Jänissaaren siltaa. Lisää tilaa tien jatkeessa.
 
 
Katiskalahti
 
Katiskalahden jyrkähkön veneluiskan betonilaatta on hieman lyhyehkö.
 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Vastarannankatu 50, Tampere    
Koordinaatit WGS84: 61.52616 23.93563  
61° 31.57' 23° 56.138'  
  61° 31' 34.2'' 23° 56' 8.3''    
Ajo-ohje: Aja Tampereelta Oriveden suuntaan noin 13 km ja käänny 9-tieltä liittymästä oikealle Teiskoon. Käänny T-risteyksestä vasemmalle Aitolahdentielle, aja 100 m ja käänny oikealle Vastarannankadulle. Aja 1,1 km tien päähän rantaan. Luiska on vasemmalla puolen.
Materiaali: Betoni               
Luiskan kaltevuus: Jyrkkä / Keskijyrkkä      
Kuntoarvio 2013: Hyvä      
P-tilaa: Hyvin        
Huomioita:  
   

Katiskalahti sijaitsee 9-tien itäpuolella.   Pysäköintialue rantaan menevän tien varressa.
 
 
Kotkanlahti
 
Näsijärven Pengonpohjan Kotkanlahden ranta on hienoa hiekkaa.
 
Sijainti: Kartta   Kunta:  
Lähin osoite: Länsi-Teiskontie 568, Länsi-Teisko Ylöjärvi  
Koordinaatit WGS84: 61.71914 23.64423  
61° 43.149' 23° 38.654'  
  61° 43' 8.9'' 23° 38' 39.2''    
Ajo-ohje: Jatka 3-tietä luoteeseen Ylöjärven ohi ja käänny Uusi-Kuruntielle (65) Virtain suuntaan. Aja 19 km ja käänny oikealle Länsi-Teiskontielle (3312). Jatka 6 km ja loppumatkasta sorapäällysteisenä kulkeva tie tulee lähelle Näsijärven rantaa, jossa ramppi.
Materiaali: Betoni           
Luiskan kaltevuus: Loiva      
Kuntoarvio 2013: Kohtalainen      
P-tilaa: Muutamalle trailerille 
Huomioita: Peruuttaessasi luiskalle Länsi-Teiskontieltä varo muuta liikennettä.
         

Oikean puoleinen laatta lohkeilee ja veden alla betonissa on iso rako.   Luiskan vieressä on jonkin verran pysäköintitilaa. Vaihtoehtona on myös tienvarsipysäköinti.
 
 
Kurun satama
 
Luiskalta avautuu näkymä Kurunlahdelle.
 
Sijainti: Kartta   Kunta:  
Lähin osoite: Satamatie 9, Kuru Ylöjärvi  
Koordinaatit WGS84: 61.87748 23.73094  
61° 52.649' 23° 43.856'  
  61° 52' 38.9'' 23° 43' 51.4''    
Ajo-ohje: Aja Kuruun. Käänny Poikeluksentieltä Kurun keskustaan Virastotielle, aja 200 m ja käänny oikealle satamaan. Luiska on vasemmalla 100 m päässä.
Materiaali: Betoni      
Luiskan kaltevuus: Melko loiva      
Kuntoarvio 2013: Kohtalainen          
P-tilaa: Hyvin
Huomioita:  
         

Vasemmassa laatassa on reikiä.   Kurun satamassa on hyvin parkkitilaa ja WC.
 
 
Maisansalo
 
Maisansalon suojaiselta veneenlaskupaikalta on lyhyt matka Koljonselän kuha- ja lohikala-apajille.
 
Sijainti: Kartta   Kunta:  
Lähin osoite: Koljonseläntie 33, Terälahti Tampere  
Koordinaatit WGS84: 61.69145 23.82333  
61° 41.487' 23° 49.4'  
  61° 41' 29.2'' 23° 49' 24.0''    
Ajo-ohje: Aja Tampereelta Oriveden suuntaan n. 13 km ja erkane 9-tieltä liittymästä oikealle Teiskoon. Käänny T-risteyksestä oikealle Kaitavedentielle (338) ja aja pohjoiseen reilu 20 km. Käänny vasempaan Kuorannantielle kohti Maisansaloa. Aja 1 km ja käänny vasempaan Jyväkorventielle. Aja 100 m ja käänny oikealle Polsontielle, jatka 150 m ja käänny vasempaan parkkipaikalle. Aja sen yli suoraan ja jatka pikkutielle alas rantaan luiskalle.
Materiaali: Betoni      
Luiskan kaltevuus: Keskijyrkkä      
Kuntoarvio 2013: Hyvä      
P-tilaa: Hyvin
Huomioita:  
         

Tie laskeutuu melko jyrkkää mäkeä venesatamaan.   Rannassa on tilaa vain muutamalle autolle, mutta laajalle parkkikentälle mahtuu traileri poikineen.
 
 
Mustalahti
 
Jämäkkä luiska.
 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Paasikiventie 2, Tampere    
Koordinaatit WGS84: 61.50384 23.74773  
61° 30.231' 23° 44.864'  
  61° 30' 13.8'' 23° 44' 51.8''    
Ajo-ohje: Tampereella aja Kekkosentietä länteen ja käänny oikealle satamaan Näsinneulan kohdalta. Kaarra oikealle ja aja tien päähän luiskalle.
Materiaali: Betoni      
Luiskan kaltevuus: Keskiyrkkä      
Kuntoarvio 2013: Hyvä      
P-tilaa: Kohtalaisesti. Pysäköintiin tarvitaan erikoislupa.    
Huomioita: Mustalahdessa on erilaisia tapahtumia ja parkki-alue on ajoittain täynnä.
         

Mustalahden kohdalla Kekkosentie vaihtuu Paasikiventieksi.  

Satamassa on ravintolapalveluita.

 
 
Naistenlahti 1, lämmitettävä luiska
 

Naistenlahden lämmitettävän luiskan viereen valmistui kesällä 2013 massiivinen, 60 m pituinen viranomaislaituri.

 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Soukanlahdenkatu 8, Tampere    
Koordinaatit WGS84: 61.50849 23.77286  
61° 30.51' 23° 46.372'  
  61° 30' 30.6'' 23° 46' 22.3''    
Ajo-ohje: Aja Kekkosentietä itään 1 km Tammerkosken ylittävältä sillalta ja käänny rampista oikealle. Aja Kekkosentien ali satamaan. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet tunnelityömaan takia (2014).
Materiaali: Betoni      
Luiskan kaltevuus: Jyrkkä      
Kuntoarvio 2013: Hyvä      
P-tilaa: Niukasti
Huomioita:    
         

Lämmitettävä luiska palvelee hyvin koko kauden.   Pysäköintitilat ovat rajalliset.
 
 
Naistenlahti 2
 

Naistenlahden koilliskulmassa sijaitseva ramppi on hyvässä kunnossa.

 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Poijukatu 5, Tampere    
Koordinaatit WGS84: 61.51067 23.77551  
61° 30.64' 23° 46.531'  
  61° 30' 38.4'' 23° 46' 31.8''    
Ajo-ohje: Naistenlahden venesatama sijaitsee Tampereella Lapinniemen kylpylän edustalla. Idästä Tampereelle tultaessa: Käänny Teiskontieltä pian TAYSin jälkeen oikealle Kekkosentielle, aja 1,2 km ja erkane liittymästä oikealle. Jatka 550 m ja käänny oikealle Rauhaniementielle. Aja 330 m ja käänny vasemmalle Poijutielle. Jatka 100 m. Luiska on satamaan tultaessa vasemmalla.
Materiaali: Betoni      
Luiskan kaltevuus: Keskijyrkkä      
Kuntoarvio 2013: Hyvä      
P-tilaa: Muutamille trailereille aidan vieressä rinteessä Poijukadulla (kesällä 2013 alueella oli pysäköintikielto-merkki). Lisää tilaa Valintatalon edessä.
Huomioita:    
         

Toimiva luiska.   Merimarinan veneliike on luiskan vieressä.
 
 
Perkiönlahti
 

Ramppi on hieman kulunut mutta käyttökelpoinen.

 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Pohtolankatu 70, Tampere    
Koordinaatit WGS84: 61.53243 23.67898  
61° 31.946' 23° 40.739'  
  61° 31' 56.7'' 23° 40' 44.3''    
Ajo-ohje: Käänny Paasikiventieltä koilliseen Lielahdenkadulle Citymarketin kohdalta. Aja 1,1 km ja käänny vasemmalle Pohtolankadulle. Aja 1,1 km. Käänny oikealle ja jatka 150 m venesatamaan.
Materiaali: Betoni      
Luiskan kaltevuus: Keskijyrkkä      
Kuntoarvio 2013: Kohtalainen      
P-tilaa: Hyvin        
Huomioita:     
         

Luiskan vieressä on lastauslaituri.   Parkkitilaa on mm. nurmikkokentällä ennen rantaa.
 
 
Pimeesalmi
 

Pimeesalmen satamassa on ravintola ja muita erilaisia palveluja.

 
Sijainti: Kartta   Kunta:  
Lähin osoite: Talvialantie 1, Ylinen Ylöjärvi  
Koordinaatit WGS84: 61.62080 23.67860  
61° 37.248' 23° 40.716'  
  61° 37' 14.9'' 23° 40' 43.0''    
Ajo-ohje: Käänny Vaasantieltä (3) Ylöjärvelle ja aja (vanhaa) Kuruntietä noin 8 km pohjoiseen. Käänny oikealle Lempiäniemeen. Aja 3,5 km, käänny vasempaan Lempiäniemen-Telakantielle ja jatka 1,5 km. Luiska on suoraan edessä.
Materiaali: Sora/betoni      
Luiskan kaltevuus: Keskijyrkkä      
Kuntoarvio 2013: Välttävä      
P-tilaa: Melko heikosti (P-paikat varattu auton rekisterin mukaan). Pysäköinti tien varteen.
Huomioita: Keskellä luiskaa iso reikä.
         

Luiskan yläosa on loiva.   Varsinaiset P-paikat on varattu.
 
 
Santalahti
 

Santalahden veneluiska on sataman porttien sisäpuolella, mutta alueelle on usein vapaa pääsy.

 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Paasikiventie 35, Tampere    
Koordinaatit WGS84: 61.50746 23.71298  
61° 30.447' 23° 42.779'  
  61° 30' 26.8'' 23° 42' 46.7''    
Ajo-ohje: Aja Tampereella Paasikiventietä 2 km länteen Näsinneulan kohdalta. Käänny oikealle ja kaarra heti uudestaan oikealle sataman portista sisään.
Materiaali: Betoni      
Luiskan kaltevuus: Keskijyrkkä      
Kuntoarvio 2013: Hyvä      
P-tilaa: Hyvin / kohtalaisesti
Huomioita: Luiska haljennut oikealta sivulta
         

Leveältä rampilta saa pudotettua järveen isommankin paatin.   Alueella on paljon kenttää mutta myös runsaasti venetrailereita ja veneitä parkissa.
 
 
Sisaruspohja
 

4-veto auto on tarpeen Sisaruspohjan luiskalla.

 
Sijainti: Kartta   Kunta:  
Lähin osoite: Sisaruspohjantie 57, Kämmenniemi Tampere  
Koordinaatit WGS84: 61.63804 23.94983  
61° 38.282' 23° 56.99'  
  61°38' 16.9'' 23° 56' 59.4''    
Ajo-ohje: Aja Tampereelta Oriveden suuntaan n. 13 km ja erkane 9-tieltä liittymästä oikealle Teiskoon. Aja Kaitavedentietä (338) pohjoiseen reilu 11 km. Käänny oikealle Viitapohjantielle ja jatka 5,4 km. Käänny vasemmalle Sisaruspohjantielle ja aja 600 m. Käänny vasemmalle uimarantaan. Luiskan on 100 m päässä jyrkän mäen alla laiturin oikealla puolen.
Materiaali: Sora      
Luiskan kaltevuus: Jyrkkä      
Kuntoarvio 2013: Kohtalainen / välttävä      
P-tilaa: Hyvin   
Huomioita: Jyrkkä rinne luiskalle
         

Luiskalle viettävä mäki on todella jyrkkä.   Parkkitilaa on nurmikolla mäen päällä.
 
 
Tapoonlahti
 

Suojainen Tapoonlahti sijaitsee Kämmenniemen kylän eteläreunalla.

 
Sijainti: Kartta   Kunta:  
Lähin osoite: Niemisennokantie 16, Kämmenniemi Tampere  
Koordinaatit WGS84: 61.62360 23.83250  
61° 37.416' 23° 49.95'  
  61°37' 25.0'' 23° 49' 57.0''    
Ajo-ohje: Aja Tampereelta Oriveden suuntaan n. 13 km ja erkane 9-tieltä liittymästä oikealle Teiskoon. Aja Kaitavedentietä (338) kohti Teiskoa n. 13 km ja käänny vasempaan Kämmenniemenkadulle. Aja 600 m ja käänny vasempaan Paavolantielle. Jatka 400 m ja käänny vasemmalla Niemisennokantielle. Aja reilu 100 m ja käänny toisesta risteyksestä oikealle, jatka 150 m rantaan.
Materiaali: Betoni      
Luiskan kaltevuus: Jyrkkä      
Kuntoarvio 2013: Melko hyvä      
P-tilaa: Hyvin
Huomioita:  
         

Rampin yläosa on loiva, mutta pinnan alla luiska viettää jyrkästi.   Hyvä kääntö- ja parkkipaikka.
 
 
Tasanne
 

Luiskan kunto on erinomainen lukuun ottamatta laattojen välissä olevaa kynnystä veden alla.

 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Tasanteenraitti 14, Tampere    
Koordinaatit WGS84: 61.52151 23.92951  
61° 31.29' 23° 55.77'  
  61° 31' 17.4'' 23° 55' 46.2''    
Ajo-ohje: Etelästä päin: Tampereen ohitustieltä (Pyhäjärventie) käänny oikealle liittymään Linnanmaa / Ristinarkku. Aja liikennevaloista suoraan yli Linnainmaalle n. 1 km Atalan suuntaan ja jatka edelleen suoraan Aitolahdentietä markettien jälkeen vielä reilu 2 kilometriä. Käänny vasempaan Tasanteenkadulle ja jatka 1,4 km. Käänny vasempaan tien päässä ja aja parkkipaikan läpi venerantaan.
Materiaali: Betoni      
Luiskan kaltevuus: Keskijyrkkä      
Kuntoarvio 2013: Hyvä / kohtalainen      
P-tilaa: Hyvin    
Huomioita:  
         

Tasanteen veneenlaskupaikka sijaitsee Olkahistenlahden suulla.   Venerantaan ajetaan parkkipaikan läpi.
 
 
Terälahti
 

Terälahden loiva betoniramppi loppuu kesken. Loppu on sorapohjaa.

 
Sijainti: Kartta   Kunta:  
Lähin osoite: Kapeentie 61, Terälahti Tampere  
Koordinaatit WGS84: 61.71155 23.88973  
61° 42.693' 23° 53.384'  
  61° 42' 41.6'' 23° 53' 23.0''    
Ajo-ohje: Aja Tampereelta Oriveden suuntaan n. 13 km ja erkane 9-tieltä liittymästä oikealle Teiskoon. Käänny oikealle Kaitavedentielle ja aja pohjoiseen n. 24 km. Käänny Terälahdessa vasempaan Kuorannantielle. Aja 100 m ja käänny Y-risteyksestä oikealle Kapeentielle. Jatka 600 m ja käänny vasempaan luiskalle matonpesupaikan kohdalta.
Materiaali: Betoni      
Luiskan kaltevuus: Loiva      
Kuntoarvio 2013: Kohtalainen      
P-tilaa: Muutamalle trailerille
Huomioita:  
         

Luiskasta on lohjennut palasia.  

Luiska on mattojenpesupaikan vieressä. Parkkitilat ovat pienet.

 
 
Vahantalahti (Kuusela)
 

Vahantalahden veneranta ja luiska sijaitsevat uimarannan eteläpuolella. Betonirampin päälle on kertynyt pehmeää hiekkaa.

 
Sijainti: Kartta   Kunta:  
Lähin osoite: Kuruntie 712, Ylinen Ylöjärvi  
Koordinaatit WGS84: 61.60755 23.61093  
61° 36.453' 23° 36.656'  
  61° 36' 27.2'' 23° 36' 39.3''    
Ajo-ohje: Käänny Vaasantieltä (3) Ylöjärvelle ja aja (vanhaa) Kuruntietä Ylöjärven keskustan läpi pohjoiseen noin 7 km ja käänny oikealle uimarantaan. Jatka heti oikealle ja aja 150 m, luiska on vasemmalla.
Materiaali: Betoni      
Luiskan kaltevuus: Jyrkkä      
Kuntoarvio 2013: Hyvä      
P-tilaa: Hyvin
Huomioita:  
         

Luiskan yläosa on sopivan kalteva ja veden alla ramppi syvenee nopeasti.   Hyvä väljä kääntöpaikka ja pysäköintialue.
 
 
Viitapohja
 

Tyyni syyspäivä Paarlahden perällä. Luiskan betonilaatat loppuvat hiukan kesken.

 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Siltasavontie 35, Tampere    
Koordinaatit WGS84: 61.65574 24.04104  
61° 39.344' 24° 2.462'  
  61° 39' 20.7'' 24° 2' 27.7''    
Ajo-ohje: Aja Viitapohjaan. Käänny Peräpohjantieltä luoteeseen Siltasavontielle ja aja 800 m. Käänny vasemmalle uimarantaan ja aja 200 m luiskalle.
Materiaali: Betoni      
Luiskan kaltevuus: Loiva      
Kuntoarvio 2013: Välttävä      
P-tilaa: Muutamalle trailerille
Huomioita: Vasen laatta on osittain "tyhjän" päällä ja yläosastaan melko pahasti haljennut.
         

Ontelolaatan alta maa on syöpynyt pois ja pelkkä styrox ei paljon kannattele laattaa.   Tien risteyksessä on jonkin verran parkkitilaa.