KUHAMAA - Veneluiskat - Mallasvesi
 
Veneenlaskupaikat
 
Veneenlaskupaikan sijainnin ilmoittamisessa käytetty koordinaattijärjestelmä on ETRS89 (~WGS84). Luiskan sijaintia osoittavat koordinaattipisteet on esitetty kolmessa vaihtoehtoisessa muodossa.
 
 
Mallasvesi
 
Veneluiska   Kunta    
Apianlahti   Valkeakoski  
Harhalan silta   Pälkäne    
Hotelli Waltikka (Kirkonranta) Valkeakoski    
Pakanranta   Pälkäne    
Sointulan ranta   Valkeakoski    
Valkeakosken kanava (Vanajan puoli) Valkeakoski    
Valmarinniemi   Valkeakoski    
         
 
Apianlahti
 
 
Apianlahden luiska on satamassa venelaiturin vasemmalla puolella.
 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Urheilukatu 20, Valkeakoski    
Koordinaatit WGS84: 61.26689  24.04409  
61° 16.011'  24° 2.644'  
  61° 16' 0.7''  24° 2' 38.7''    
Ajo-ohje: Aja Valkeakosken keskustan läpi Lempääläntietä / Tehtaankatua etelään vesistön ylittävälle Isosillalle ja käänny sillan jälkeen vasemmalle Apiankadulle (307). Aja 700 m ja käänny vasemmalle Urheilukadulle ja heti 50 metrin jälkeen oikealle rantaan.
Materiaali: Betoni
Luiskan kaltevuus: Melko jyrkkä
Kuntoarvio 2012: Melko hyvä
P-tilaa: Hyvin
Huomioita: Betoni hieman lohjennut
         

Luiskalta näkyy Apianniemen kesäteatteri.   Parkkipaikalla on hyvin tilaa venetrailereille.
 
 
Harhalan silta
 
Harhalansalmi yhdistää Pinteleen ja Mallasveden.
 
Sijainti: Kartta   Kunta:  
Lähin osoite: Salmentie 7, Iltasmäki Pälkäne  
Koordinaatit WGS84: 61.29401 24.29679  
61° 17.641' 24° 17.808'  
  61°17' 38.5'' 24° 17' 48.5''    
Ajo-ohje: Aja Lahdentietä (12) Pälkäneeltä etelään noin 5 km ja käänny oikealle Valkeakoskentielle (307). Jatka 700 m ja käänny juuri ennen siltaa oikealla alas rantaan.
Materiaali: Sora / yläosa betonia    
Luiskan kaltevuus: Melko jyrkkä      
Kuntoarvio 2012: Kohtalainen      
P-tilaa: Tilaa useille trailereille
Huomioita:  
         

Paikka on suojainen.   Luiska sijaitsee heti Harhalansalmen sillan ylittävän sillan pohjoispuolella. Parkkitilaa on kohtalaisesti.
 
 
Hotelli Waltikka (Kirkonranta)
 
Hotelli Waltikan viereisen Kirkonrannan satama-alueen veneluiska on leveä ja kunnoltaan hyvä.
 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Hakalantie 6, Valkeakoski
Koordinaatit WGS84: 61.26922 24.03741  
61° 16.153' 24° 2.245'  
  61° 16' 9.2'' 24° 2' 14.7''    
Ajo-ohje: Aja Lempääläntietä etelään Valkeakosken keskustaan, käänny vasemmalle Valtakadulle, jatka 400 m ja käänny vasemmalle Kauppatorille. Jatka Hakalantietä 600 m kohti Hotelli Waltikkaa ja käänny oikealle rantaan venesatamaan.
Materiaali: Betoni
Luiskan kaltevuus: Loiva  
Kuntoarvio 2012: Hyvä  
P-tilaa: Hyvin
Huomioita: Tankkauspiste laiturilla
         

Alueella on vierasvenesatama.   Kirkonrannan laaja pysäköintialue.
 
 
Pakanranta
 
Laskuluiskan betonilaatta on lähes kokonaan veden alla korkean veden aikaan. Rampissa on pieni kynnys rantaviivassa.
 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Uimarannantie 14, Pälkäne    
Koordinaatit WGS84: 61.33154 24.26535  
61° 19.892' 24° 15.921'  
  61° 19' 53.5'' 24° 15' 55.2''    
Ajo-ohje: Käänny Lahdentieltä (12) Pälkäneen keskustaan Keskustielle. Aja 350 m ja käänny vasempaan Onkkaalantielle. Aja noin 0,5 km ja tulet Kostianvirran ylittävälle sillalle, aja vielä 200 m ja käänny kaupan jälkeen oikealle Uimarannatielle. Jatka 300 m, laskuramppi on Kostianvirrrassa parkipaikan jälkeen oikealla.
Materiaali: Betoni      
Luiskan kaltevuus: Keskijyrkkä      
Kuntoarvio 2012: Hyvä      
P-tilaa: Melko hyvin
Huomioita:  
         

Luiska on tuulilta suojassa.   Parkkipaikalla ja tien vieressä on tilaa muutamalle trailerille.
 
 
Sointulan ranta
 
 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Kariniityntie 13, Valkeakoski    
Koordinaatit WGS84: 61.29401 24.29679  
61° 17.641' 24° 17.808'  
  61°17' 38.5'' 24° 17' 48.5''    
Ajo-ohje: Aja Valkeakosken keskustasta Isosillalta 1,5 km Apiankatua itään. Käänny Sointula-kylttiä seuraten vasemmalle Innalantielle. Aja 200 m ja käänny vasemmalle Sointulantielle. Jatka 300 m ja käänny oikealle Kariniityntielle. Jatka 200 m ja kaarra vasemmalle, aja noin 200 m rantaan.
Materiaali: Betoni      
Luiskan kaltevuus: Keskijyrkkä      
Kuntoarvio 2012: Hyvä      
P-tilaa: Runsaasti
Huomioita:    
         

Sointulan rannan toimiva luiska.   Alueella on laaja kenttä autojen ja venekärryjen pysäköimiseen.
 
 
Valkeakosken kanava (Vanajan puoli)
 
Valkeakosken kanavan ramppi on varsin jyrkkä.
 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Myllykatu 12, Valkeakoski    
Koordinaatit WGS84: 61.26201 24.02554  
61° 15.721' 24° 1.532'  
  61° 15' 43.3'' 24° 1' 31.9''    
Ajo-ohje: Aja Valkeakosken keskustan läpi etelään Isosillan yli, jatka Sääksmäentietä 200 m valoristeyksen jälkeen ja käänny oikealle Helkavuorentielle. Aja 50 m ja käänny oikealle Yrjölänkadulle, kaarra vasemmalle ja aja 300 m tien jatkuessa Kauppilankatuna. Luiska on oikealla heti parkkipaikan jälkeen Myllykadun risteyksessä.
Materiaali: Betoni      
Luiskan kaltevuus: Jyrkkä      
Kuntoarvio 2012: Hyvä      
P-tilaa: Melko hyvin
Huomioita: Luiskan alaosassa kiviä. Pysäköintitilaa viereisellä P-paikalla ja nurmikolla.
         

Veneluiskalta avautuu tehdasnäkymä.   Lähellä on pienehkö P-alue.
 
 
Valmarinniemi
 

Valmarinniemen soraluiska on jyrkkyydeltään keskiverto.

 
Sijainti: Kartta      
Lähin osoite: Valmarintie 196, Valkeakoski    
Koordinaatit WGS84: 61.27090 24.11183  
61° 16.254' 24° 6.709'  
  61° 16' 15.3'' 24° 6' 42.6''    
Ajo-ohje: Aja Valkeakosken keskustasta Isosillalta 3,6 km Apiankatua / Pälkäneentietä (307) itään. Käänny oikealla Valmarintielle kohti Valmirinniemeä. Aja 1,1 km ja luiska näkyy oikealla.
Materiaali: Sora      
Luiskan kaltevuus: Keskijyrkkä      
Kuntoarvio 2012: Kohtalainen      
P-tilaa: Tilaa muutamille trailereille
Huomioita: Valmarintiellä on hidasteita.
         

Veneluiskan vieressä on lastauslaituri.   Pysäköintialueella on kohtuullisesti tilaa, mutta se on hieman ahdas auto-perävaunuyhdistelmälle.