KUHAMAA - Saalislajit - Rasvaevä

 

Pirkanmaa

 
Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu sisävesissä 64. leveyspiirin eteläpuolella. Pieni pyöreäreunainen rasvaevä on
lohikalan tuntomerkki. Se sijaitsee kalan selkäpuolella selkäevän ja pyrstöevän välillä, lähempänä pyrstöä.
 

Rasvaeväleikkaus

- järvessä kasvaneiden saaliiksi otettavien istukkaiden erottaminen luonnonkaloista

 
Uuden kalastusasetuksen mukaisesti Etelä- ja Keski-Suomen järvillä vain rasvaeväleikatun järvitaimenen kalastaminen ja 50 cm pyyntimitan täyttävien yksilöiden saaliiksi ottaminen on sallittua. Vuodesta 2017 alkaen vähintään vuoden ikäisinä istutetuilta taimenilta ja lohilta leikataan rasvaevät pois*, jotta jatkokasvatetut istukkaat voidaan erottaa luonnonkaloista. Eväleikkaus tehdään kalanviljelylaitoksella tyypillisesti jo pienpoikasvaiheessa istukkaiksi viljeltävien kalojen ensimmäisenä talvena.
 

*Lukuun ottamatta ELY-keskuksen hyväksymiä elvytys- ja palautusistutuksia.

 
 
Miten rasvaeväleikatun järvitaimenistukkaan tunnistaa?
 
Rasvaeväleikkaus näkyy taimenessa myöhemmin yleensä joko niin, että parhaassa tapauksessa rasvaevä selkeästi puuttuu kokonaan tai sen paikalla on pieni tynkä (kuvat 1, 2 ja 3). Pienellä osalla istukkaista rasvaevä saattaa kasvaa osittain uudestaan riippuen siitä kuinka hyvin leikkaus on tehty. Siinä tapauksessa evä on kuitenkin yleensä hieman erikoisen näköinen; epäsymmetrinen, osittain kulmikas, normaalia ohuempi tai muuten vajaa. Kala voidaan näin edelleen tunnistaa kohtalaisen helposti eväleikatuksi (kuva 4). Toki kun tämä eväleikkausasia on meillä vielä hiukan uusi, myös kokeneemmillakin kalamiehillä voi olla alkuun vähän ihmettelemistä joidenkin saaliskalojen osalta.
 
Kuva 1. Näsijärvestä pyydetyltä parikiloiselta järvitaimenelta puuttui täydellisesti rasvaevä.
 
 
Kuva 2. Tällä taimenella rasvaeväleikkauksesta oli merkkinä pieni tynkä.
 
 
Kuva 3. Kuten edellisessä kuvassa, myös tällä eväleikatulla taimenella rasvaevä käytännössä puuttui lähes kokonaan useita vuosia leikkauksen jälkeen.
 
 
Kuva 4. Eväleikatun järvitaimenen myöhemmin regeneroitunut rasvaevä. Tällä yksilöllä uudelleen kasvanut epämuotoinen ja
hieman kantikas rasvaevä oli selvästi eri mallinen ja myös kalan kokoon nähden pienempi tavalliseen rasvaevään verrattuna
(vertaa kuvat 5-7).
 
 
Rasvaevällinen järvitaimen
 
 
Kuva 5. Rasvaevällinen järvitaimen. Rasvaevä on tyypillisesti kauniin pyöreäreunainen.
 
 
Kuva 6. Rasvaevällinen järvitaimen. Eri kalayksilöt ja myös niiden evät ovat hieman eri mallisia.
Kuva 7. Rasvaevällinen järvitaimen.
 
 

Kuva 8. Rasvaevällinen järvilohi. Pirkanmaan vesillä vähintään 60 cm pitkän
järvilohen voi ottaa saaliiksi riippumatta siitä onko kalalla rasvaevä vai ei.

 
 
Pääsääntöisesti siis eväleikatun kalan rasvaevä tai sen jäännös / regeneroitunut seuraaja poikkeavat selvästi leikkaamattoman kalan rasvaevästä, joka on tyypillisesti pyöreäreunainen ja melko isokokoinen. Jos kalastaja on epävarma siitä, onko kala eväleikattu vai ei, niin kala kannattaa vapauttaa takaisin vesistöön.