KUHAMAA - Kansainvälisesti kalavesillä
 
 
   
 
 
 

Loppuraportti

 
 

Kalastusmatkailuseminaari UKK-instituutti Tampere 13.2.2012; esitelmät + kalastuksen venäjänkielinen palvelusanasto

 

Pirkanmaan kalastusmatkailusivujen kieliversiot

 

Mama Rock'n'roll pilkillä Sastamalan Liekovedellä Lietuvos rytas TV:n matkailuohjelmassa  
Linkki matkailuohjelman sivuille

 
Kalassa Pirkanmaalla "Vienam gale Kaplys" -ohjelmassa Liettuan TV6:lla
 
 
Kalastusmatkailu on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä matkailun osa-alue. Euroopan mittakaavassa poikkeuksellisen laajat ja monipuoliset vesistöt ja kaunis luonto sinisten järvien ympärillä ovat Suomen keskeisiä vetovoimatekijöitä kansainvälisten matkailijoiden kannalta. Tutkimusten mukaan monet ulkomaalaiset asiakkaat hakevat maastamme nimenomaan ainutlaatuisia luontoelämyksiä ja upeita järvimaisemia urbaanien käyntikohteiden asemesta.
 
Asiakaslähtöisten ja ammattitaitoisten palvelujen kehittäminen hyödyntämällä maakunnan vahvuuksia ja erityispiirteitä kaikkina neljänä vuodenaikana ja tarjonnan esille tuominen laajoilla markkinoilla ovat lähtökohtia Pirkanmaan kalastusmatkailun kasvulle, jota vuosina 2008-2012 toteutettu Kansainvälisesti kalavesillä -kehittämishanke oli tukemassa. ProAgria Pirkanmaa toteutti hankkeen tiiviissä yhteistyössä pirkanmaalaisten matkailuyrittäjien ja keskeisten matkailun toimijoiden ja kehittäjien kanssa. Hankkeen päärahoittajana oli Pirkanmaan ELY-keskus (maaseuturahasto).
 
 

 
 
 
Kansainvälisesti kalavesillä -hanke nostaa Pirkanmaan kalastusmatkailun kärkituotteen Suomen johtaviin kuuluvaksi alan teematuotteeksi ja vie sen eurooppalaisille markkinoille. Hankkeen pääkohderyhminä ovat maaseudun majoitus- ja ruokapalveluja tarjoavat yritykset, ohjelmapalveluyritykset ja myyntiyhtiöt. Tavoitteena on parantaa ulkomaalaisten asiakkaiden palvelua, tehdä kala- ja rapuruoista ja kalastuskulttuurista matkailun vetovoimatekijöitä, hyödyntää järvien lajisto ja järvet kokonaisuutena ympärivuotisesti etenkin talven käyttöastetta nostaen ja lisätä vesistömatkailun painoarvoa sen kansainvälistymistä tukien.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke järjestää kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen liittyvää valmennusta. Maakunnan tarjontaa markkinoidaan Euroopan tärkeimmille markkina-alueille ja keskeisimmille asiakassegmenteille internetin, messujen, esitteiden, median, matkanjärjestäjien ja muiden jakelukanavien kautta sekä kehitetään talvi- ja incentive-tuotteita ja muuta uutta tarjontaa.

Hankkeen tuloksena alan yritysten asiakasmäärät ja liikevaihto nousevat ja yritystoiminta sekä työllisyys lisääntyvät. Toimenpiteet tuovat runsaasti liikevaihtoa muidenkin alojen yrityksille, jotka tarjoavat matkailijoille palveluja. Samalla luontoon liittyvien matkailuteemojen painoarvo nousee Pirkanmaalla ja maaseudun merkitys matkailussa lisääntyy.
 
Kansainvälisesti kalavesillä -hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:
 
 • Kansainvälisten asiakkaiden palvelun ja palveluvarustuksen parantaminen
  o Kala- ja rapuruoka ja kielikoulutus
  o Kv. tuntemuksen ja liiketaloudellisen osaamisen lisääminen ja muu ammattitaidon kehittäminen
  o Mökkimajoituskapasiteetin lisääminen ja majoituskohteiden palveluvarustuksen monipuolistaminen
 • Markkinointi tärkeimmillä markkina-alueilla Euroopassa
  o Pääkohdemaina Venäjä, Baltian maat, Puola, Saksa, Ranska ja Italia, täsmätoimia myös muille markkinoille
  o Esitetuotanto ja -jakelu, messut, lehdistö- ja matkanjärjestäjävierailut ja yhteistyö, internet- ja videomateriaalit
 • Markkinoinnin tukeminen kotimaassa
  o Esitteet ja internet-sivut
 • Talvikalastusmatkailun kehittäminen
  o Talvikalastuspalveluiden kehittäminen ja talvisten luontoaktiviteettien esille nostaminen
 • Kalastusmatkailun incentive-tuotteiden kehittäminen ja yritysmyynnin lisääminen
  o Laadukkaat paketit maaseudun aktiviteettien ympärille, workshopit
 • Täplärapukantojen ja kalaston monipuolinen hyödyntäminen
  o Ravustus- ja rapujuhlatuotteiden kehittämisen ohjaus ja rapukulttuurin esille nostaminen
  o Särkikalaston hyödyntäminen, ison kalan erikoiskohde
 • Vesistö- ja luontomatkailun tukeminen
  o Maakunnan muun järvi- ja luontomatkailutarjonnan esille tuominen
 

 

   

Viemme Pirkanmaan kalavedet ja järviluonnon eurooppalaisten matkailijoiden silmien eteen ja ajatuksiin.

 
 
Hankkeen koulutustilaisuuksia:
Hankkeen päätösseminaari UKK-instituutti Tampere 13.2.2012

Esitelmät:

 

Ismo Kolari: Tilaisuuden avaus

Viktor Podbereznyj: Venäjän kielen kieliopista

Kalastuksessa tarvittava venäjänkielinen palvelusanasto

Venäjän palvelusanasto kalastajien majoittajille

Terhi Hook: Outdoors Finland, kalastus- ja luontomatkailun kansainväliset jakelukanavat

   
Ongintakoulutuspäivä 10.8.2011  
   
Kalastusmatkailun kevätseminaari Tampere 6.4.2011  

Esitelmät:

 

Ismo Kolari: Uusia tutkimuksia ja kokemuksia kansainvälisistä asiakkaista ja kalastusmatkailumarkkinoista

Sirpa Glad-Staf: Kalastusmatkailun kansainvälistyminen

Outi Penttilä: Kalaruoat matkailun oheispalveluna

Kim Palhus: Särjestä järkeä, ahvenesta ajatuksia, hauesta hittituote

Ismo Kolari: Zanderland Stories – Pirkanmaan kalastusmatkailuvideo

 
Kala- ja rapuruokakoulutus 2008-2010  
Kalasta hiillokselle ja tulistellen 26.8.2010  
Ravusta pöytään 15.10.2009  
Vammalan kalansavustuskurssi 21.10.2008  
   
Lisätietoa kalastusmatkailusta:  
Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma, MMM
Kalastusmatkailu numeroina -kyselytutkimus, RKTL
Kansainvälinen luontomatkailututkimus, MEK
Venäläisten ja Balttien mieltymykset ja tarpeet Suomen kalastusmatkailupalveluilta, Itä- ja Etelä-Suomen kalatalousryhmät/Haaga-Perho
Kesäaktiviteettien matkanjärjestäjätutkimus, MEK, Outdoors Finland
Kalastus tuotesuositukset Outdoors Finland
Suomenkalastusmatkailu.fi  
Kalastus suosituin ulkoilma-aktiviteetti ulkomaalaisten keskuudessa, Tilastokeskus/MMM
Kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset: esimerkkinä Iijoen valuma-alueen kunnat, RKTL
 
Kansallinen kalastusmatkailuportaali:  
www.fishinginfinland.fi
   
Muuta:  
Zanderland Stories -video  
Pirkanmaalaisia lähikalaruokia