KUHAMAA - Kalapassi - Kalapassin historiaa
 
 

KALAPASSI 1991-

 
 
1980-luvulla Pirkanmaalla kuten koko Suomessa perustettiin kalataloudellisesti yhtenäisille vesialueille kalastusalueita vuoden 1983 alusta voimaan tulleen kalastuslain mukaisesti. Kalastusalueet muodostivat yhdessä kalastuskuntien (osakaskuntien) ja muiden vesialueen omistajien kanssa toimialueidensa isoille järville laajoja viehekalastuksen yhtenäislupa-alueita.

Yhtenäislupa-alueet olivat tervetullut uudistus erityisesti vetouistelua ja virvelöintiä harrastaville kalastajille. Joillakin alueilla lupien piiriin tulivat myös seisovat pyydykset. Ennen kalastusalueita eräillä isoilla järvillä toimineet kalastushoitoyhdistykset olivat luoneet pohjan laajoille yhtenäisille kalastuslupa-alueille.

 
Yhtenäislupien myynti käynnistyy 1988

Kun yhtenäiset viehelupa-alueet saatiin muodostettua, ne esiteltiin Pirkanmaan kalatalouskeskuksen (silloinen Pirkanmaan kalatalouspiiri) julkaisemassa Pirkanmaan kalastuspaikkaoppaassa vuonna 1987. 

Vuonna 1988 kalastuspaikkaoppaaseen olikin sitten jo yhdistetty keskitetty luvanmyyntijärjestelmä.

Kalastaja pystyi lunastamaan vieheluvan viidelle isolle järvelle – Toisvesi, Ruovesi, Näsijärvi, Längelmävesi ja Pyhäjärvi – maksamalla luvan esitteen mukana olleella pankkisiirrolla lupatilille. Kalastuspaikkaopas esitteli nämä lupa-alueet kartoilla ja esitteessä oli myös parin muun järvikohteen kuvaukset.

Ensimmäisenä vuonna yhtenäislupia myytiin reilu 100, toisena vuonna yli 1000 ja kolmantena vuonna jo yli 2000.

 
 
       
       
Kalapassi Suomen vanhin keskitetty luvanmyyntijärjestelmä
 
Vuonna 1991 maakunnallisessa lupasysteemissä oli mukana 10 lupa-aluetta, joista kahdeksan oli järvikohdetta ja kaksi koskilupa-aluetta. Luvanmyyntimäärä jälleen lähes kaksinkertaistui. 1980–1990-lukujen taitteessa vetouistelun suosio alkoi olla huipussaan ja laajat lupa-alueet olivat hyvin tervetullut aikaansaannos monille kalastajille.

Vuonna 1991 otettiin myös käyttöön Kalapassi-nimi, joka on toiminut tähän päivään saakka keskitetyn kalastuslupajärjestelmän ja kalapaikkaoppaan nimenä. Kalapassille haettiin rekisteröintiä alkuvuodesta 1992, ja patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi tavaramerkin vuonna 1993. 

Luvanmyyntiä laajennettiin myös maakunnan ulkopuolelle. Parhaimmillaan 1990-luvun loppupuolella Kalapassi kattoi 23 laajaa kalastuslupa-aluetta Etelä- ja Keski-Suomen alueelta. Muun muassa Päijänteen, Lahden Vesijärven, Hämeenlinnan ja Säkylän Pyhäjärven kalastusluvat ovat olleet Kalapassin lupajärjestelmän piirissä oman maakunnan kalastuskohteiden ohella.

Kalapassin lupia on myyty yli 20-vuotisen historian aikana Pirkanmaalla ja sen lähialueella kymmeniä tuhansia kappaleita. Huippuvuosina 1990-luvun alussa kalastajat lunastivat Pirkanmaan järville vuosittain 4000-5500 Kalapassin yhtenäislupaa.

Yhtenäislupa-alueiden peittävyys laajeni edelleen 1990- ja 2000-luvuilla. Nykyään lupa-alueet ovat melko vakiintuneita.

       
       
       
       
Kalapassia ja sen lupajärjestelmää on koko ajan kehitetty 2000-luvulla. Luvanostoprosessi on pyritty tekemään asiakkaan kannalta mahdollisimman helpoksi ja samalla on parannettu esitteiden ja karttojen laatua ja lisätty informaation määrää. Kalapassi-esite monipuolistui ja siitä kehittyi Pirkanmaan kalastusmatkailuesite, jossa esitellään lupakohteiden lisäksi alueen kalastusmatkailuyrityksiä ja kalastusta. Ulkomaalaisia kalastajia ja matkailijoita varten Kalapassista on julkaistu aiemmin myös kieliversioita. Kalapassi julkaistaan joka toinen kevät. Lupajärjestelmä on esitelty internetissä näillä Kuhamaan sivuilla, josta löytyvät Pirkanmaan lupa-alueiden kartat ja osittain samaa informaatiota kuin esitteestä.

Huomattava osa asiakkaista lunastaa tänä päivänä Kalapassin luvat netin kautta ostamalla ne suoraan Kalapassin verkkokaupasta. Kalapassi-lupia myydään myös muutamissa jälleenmyyntipisteissä Pirkanmaalla.

Kehitämme Kalapassin lupajärjestelmää, sen verkkomyyntiä ja asiakaspalvelua edelleen. Vuonna 2013 avattu Kalapassin verkkokauppa toimii osoitteessa www.kalapassi.fi. Verkkokaupassa maksat kätevästi kaikki haluamasi Kalapassi-luvat yhdellä kertaa. Pirkanmaan lisäksi lupakohteita on Kalapassi.fi-palvelussa tarjolla eri puolelta Suomea. Vuodesta 2014 alkaen verkkokaupassa on ollut saatavilla myös osakaskuntien, kalastusalueiden (nyk. kalatalousalueiden), Tampereen, Oulun ja Lahden kaupunkien ym. tahojen myymiä pyydys- ja ravustuslupia sekä lupia useisiin joki- ja koskikohteisiin. Voit lunastaa saman vieheluvan koko kalaporukalle yhdellä maksutapahtumalla.

Kalapassin kalastusluvilla on helppo mennä kalaan. Kireitä siimoja kuhan ja muiden vesipetojen pyynnissä!

 
 
Pirkanmaan kalatalouskeskus ry, Viinikankatu 55, 33800 Tampere kalatalo.fi kuhamaa.fi kalapassi.fi kalastuksenvalvoja.fi