KUHAMAA - Järvet - Virrat

 

Pirkanmaa

Siperian saaren jylhiä maisemia.

 
 
© MML 2022, Pirkanmaan Kalatalouskeskus 2022

Tarkempi tulostettava kartta (PDF)

 
 
Osta lupa Merkkien selitykset
Video Toisvesi Suomenselän kta
Video Tarjanne  
     
       
Tietoa päävesistöistä:
 
Toisvesi
 
Toisvesi on maamme syvimpiä järviä. Järvessä on laajalti yli 60 metrin syvyistä aluetta. Sen vesi on hyvälaatuista ja väriltään erittäin tummaa. Suuren vesitilavuuden takia järvi jäätyy yleensä vasta joulukuussa. Toisvedessä on hyvä kuha- ja haukikanta. Altaaseen on istutettu mm. Saimaan nieriää ja taimenta, joiden kasvu on nopeaa hyvän muikkukannan ansiosta.
 
Joitakin tärppipaikkoja:
 
Kuha: Tärmättänniemen ympäristö eli alue, jossa järvi jakaantuu kahteen haaraan.
 
Hauki: Länsiranta Herraskosken suulta ylöspäin, lahtivedet Tulijoen ja Enonkosken haarojen pohjukassa
 
 
Vaski-Visuvesi
 
Toisvesi purkaa vetensä Virtain kohdalla Herraskoskena alapuoliseen Vaskiveteen, jossa vedenlaatu pysyy edelleen hyvin samankaltaisena. Kapea ja rikkonainen, mutta paikoitellen myös varsin syvä reitti, joka jatkuu etelään päin tultaessa Oikanselän jälkeen Visuvetenä, on varsinaista hauenkalastajan unelma-aluetta. Varsinkin Oikanselkä on tunnettu suurista hauistaan. Alueella on myös hyvä kuhakanta.
 
Joitakin tärppipaikkoja:
 
Hauki: Periaatteessa koko alue: lukuisat salmet, kapeikot ja lahdet.
 
Kuha: Savisaaren loiston ympäristöalueet Vaskivedellä, Mustinsaaren edustan karikkoalueet Visuselällä
 
 
Tarjannevesi
 
Reitin vedet jatkavat kulkuaan itään Tarjannevetenä Visuveden kanavan jälkeen. Tarjanneveden vedenlaatu on hyvä eikä vesi ole väriltään alueella aivan niin tummaa kuin yläpuolisilla Toisvedellä ja Vaskivedellä. Tarjannevesi on Pirkanmaan parhaita lohikalavesiä. Alueelta on suhteellisen hyvät mahdollisuudet saada saaliiksi sekä järvitaimenia että järvilohia varsinkin syksyllä loka- marraskuussa. Viehekalastajan perussaalislajeja Tarjannevedellä ovat kuitenkin kuhat ja hauet, jotka voivat olla parhaimmillaan varsin isokokoisia.
 
Joitakin tärppipaikkoja:
 
Kuha, järvitaimen ja järvilohi: Siperian saaren länsi-ja pohjoispuoli ja alue siitä Honkasen saaren pohjoispuolelle, Pohjaslahden suu ja Syvinginsalmen suu. Paljaskarin ympäristö Pöykkysaaren pohjoispuolisella alueella
 
Hauki: Saaristo Visuveden taajaman läheisyydessä, Kauttakalan saaren lähivedet, salmet Hauhuunveden suuntaan (Hauhuunvesi ei kuulu yhtenäislupa-alueeseen) ja Pajuskylän lahtivedet Siperian kohdalla.
 
 
Tarjanneveden kuhakanta on vahvistunut 2000-luvulla.