KUHAMAA - Järvet - Ruovesi, Kuorevesi ja Keurusselkä

 

Pirkanmaa

Ruovesi

 

© MML 2024, Pirkanmaan Kalatalouskeskus 2024

Tarkempi tulostettava kartta (PDF)

 
Osta Ruoveden lupa Veneluiskat Ruovesi
Osta Kuoreveden lupa Veneluiskat Kuorevesi
Veneluiskat Keurusselkä
Video Ruovesi Veneluiska Ukonselkä
Ruoveden-Kuoreveden kalatalousalue Merkkien selitykset
 
 
Ruovesi
 
Ruovesi jakaantuu useaan pienehköön selkä-alueeseen, joita yhdistävät kapeat salmet ja virtaavat vuolteet. Vedenlaatu on Vilppureitillä tyydyttävä muuttuen hyväksi Mustaselällä ja siitä etelään. Ruovesi on vahvaa haukialuetta kauttaaltaan. Parhaat paikat ison hauen saantiin ovat kapealla reitillä, joka alkaa Vilppulankoskelta ja jatkuu suurhauistaan kuululle Paloselälle. Paloselältä pyydystettiin suurhaukia 1990-luvun alkuvuosina luultavasti enemmän kuin muista maamme vesistöistä yhteensä! Ruovedellä on myös vahvat kuha- ja ahvenkannat sekä kohtalaiset edellytykset taimentärppiin.
 
Joitakin tärppipaikkoja:
 
Kuha: Aittoselkä ja Paloselkä, Kautun kanavan ylä- ja alapuoli sekä Korpulan-, Jämingin- ja
Mommonvuolteet. Vuolteet ovat mm. suosittuja kesäpilkkipaikkoja.
 
Hauki: Koko Vilppureitti, Pöytäniemen edusta Ruovesiselällä, Tervasalmi ja muu Jäminginvuolteen tienoo.
 
Ahven: Hanhonvuolle ja Korpulanvuolle.
 
Järvitaimen: Mustaselkä ja Ohrionselkä.
 
 
Ruoveden polveileva vesistö kiinnostaa hauenkalastajaa.
 
Huom! Sotkanpalsin kalastuskieltoalueella Sotkansaaren länsipään ympärillä kalastus kielletty kesäkuussa Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätöksellä. Alue perustettu kuhan lisääntymisen turvaamiseksi.
 
 
Kuorevesi
 
Kuorevedelle on perustettu vuonna 2016 uusi lupa-alue. Luvat Kalapassin verkkokaupasta (Kuorevesijärven kalastusyhtymä). Huom! Marttilansalmessa uistelu kielletty.
 
 
Keurusselkä
 
Keurusselän syvimmät alueet ja myös parhaat kuha-alueet sijoittuvat ison selän alueelle Korpisensaaren pohjoispuolelle. Mänttään päin mentäessä järvi muuttuu saaristoiseksi ja matalammaksi. Suutarinselän ja Lyhdeselän saaristoalue on kauttaaltaan hyvää haukialuetta kuten myös lahtivedet ison selän ympäristössä. Eräät kalastajat pitävät Keurusselkää tämän hetken parhaana haukivetenä Pirkanmaalla. Alueella on myös hyvin isoa ahventa. Lohikalat ovat Keurusselällä satunnaisempia saaliita. Keurusselkä on ollut viime vuosina myös parhaita muikkujärviä.
 
Joitakin tärppipaikkoja:
 
Kuha, järvitaimen ja ahven: Keurusselän keskisyvänteen reunamilla Selkisaaresta pohjoiseen n. 600 m sijaitseva Kuninkaankiven ympäristö ja Mustalaiskarin ympäristö Jylhänniemen kärjessä.
 
Hauki: Em. alueet + Isohiekan lahti, Lehtosalmi Kolhonväylällä sekä Suutarinselän ja Kiesiselän välinen salmi.
 
Made: Korpisensaaren pohjoispää.