KUHAMAA - Järvet - Längelmävesi

 

Pirkanmaa

Längelmävesi, Pirkanmaan maakuntajärvi

 

 © MML 2022, Pirkanmaan Kalatalouskeskus 2022

Tarkempi tulostettava kartta (PDF)

 
 
Osta Längelmäveden lupa Längelmäveden kalatalousalue
Osta Vesijärven lupa Veneluiskat Längelmävesi
Video Veneluiskat Vesijärvi  
Merkkien selitykset  
     
 
Längelmävesi
 
Runsassaarinen Längelmävesi on Kokemäenjoen vesistöalueen 2. suurin järvi. Längelmäveden vesi on perustyypiltään kirkasta ja lievästi sameaa, joten näkösyvyys ei ole erityisen suuri. Järvi jakaantuu koillis-lounas-suunnassa viiteen kokonaisuuteen, joita kapeat salmet erottavat toisistaan. Pohjoisin Koljonselkä kuuluu vain pieneltä osin yhtenäislupa-alueeseen. Rönnin salmen eteläpuolella levittäytyy laaja ulappa: Pappilan-, Risti- ja Enonselkä-kokonaisuus, joka on hyvää aluetta ison kuhan ja hauen pyyntiin. Järven keskiosan iso ulappa Ponsanselkä on parasta taimenaluetta. Patasalmen eteläpuolella järvi muuttuu rikkonaisemmaksi ja mataloituu samalla tarjoten runsaasti hyviä haukipaikkoja.
 
Joitakin tärppipaikkoja:
 
Kuha: Koko Pappilanselkä, Eräsalon länsipuoli Ristiselällä, Ponsanselän länsi- ja pohjoisosat, laivareitti alueella Pelisalmi-Vahderpäänsalmi.
 
Hauki: Pappilanselällä Kivikarin ympäristö ja Koivulahti (keväällä), Enonselän ranta-alueet yleisesti ottaen sekä Mustisaaren ympäristö, Ponsanselän pohjoisosan rantavedet, koko alue välillä Patasalmi-Kaivanto.
 
Järvitaimen: Ponsanselällä Härmänsaaren ja Kalliosalojen välinen salmi ja Neulanniemen seudun edustan syvänne, Pelisalmen pohjoispuolinen syvännealue.
 
 
Haukea voi tavoitella muun muassa Saksalonselän alueelta.
 
 
Vesijärvi
 
Vesijärvi vesi on suhteellisen kirkasta. Järven suurimat syvänteet sijoittuvat järven eteläosaan. Mutikonsalmen pohjoispuolella järvi mataloituu selvästi. Vesijärvi on maakunnan parhaita kuhajärviä.
 
Joitakin tärppipaikkoja:
 
Kuha: Pikonlinnan monttu, Selkäsaaren tausta, Mutikonsalmen seutu.
 
Hauki: Mutikonsalmen pohjoispuoliset lahtivedet.
 
Lohikalat: Pikonlinnan monttu ja Pikonlinnan Santasaaren välinen salmi.