KUHAMAA - Järvet

 

Pirkanmaa

Rautavesi

Kuhamaa
Kalaan Pirkanmaalle
Järvikalastus
Koskikalastus
Majoitus
Kalastusoppaat
Saalislajit
Kalastusluvat
Kalapassi
Saalispäiväkirja
Videot
Kansainvälisesti kalavesillä
Linkit
Yhteystiedot
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Järvikalastus
 

Pirkanmaalla on tarjota kalastuskohteiksi 2 571 yli hehtaarin suuruista vesistöä, joista parikymmentä on isoa, yli 2000 hehtaarin allasta. Maakunnan järvet ovat melko syviä, keskisyvyydeltään 11 m. Tyypillisin vedenlaatuluokitus niissä on hyvä. Hauki, ahven ja kuha ovat vapaa-ajan kalastajien yleisimmät saalislajit maakunnan ulapoilla. Myös järvitaimen ja järvilohi kuuluvat saalisvalikoimaan monilla järvillä. 

 

Esittelemme tässä tärkeimmät isot järvet, joihin pääset kalaan Kalapassin yhtenäisluvalla sekä muutamia hoidettuja pienvesistöjä. Kalalajien esiintymisestä annamme suuntaa antavat arviot sekä joitakin vinkkejä tärppipaikoista.

 

Järvien syvyyskartat

Veneluiskat järvittäin
Veneluiskat kartalla
Kalapassin lupahinnat
Rasvaeväleikatun taimenen alamitta 50 cm
 

Isot järvet:

 
 

Virrat

Keurusselkä

Kuorevesi

Ruovesi

Näsijärvi

Längelmävesi

Vesijärvi

Roine-Mallasvesi

Pyhäjärvi

Kyrösjärvi

Mahnalanselkä-Kirkkojärvi

Kulo-Rautavesi

 

Hoidetut pikkujärvet:

Yläinen Toriseva

Junkkarinjärvi

Suomun metsäjärvet

Pahalampi

Merkkien selitykset  © MML 2016, Pirkanmaan Kalatalouskeskus 2016